Coca-Cola bundelt krachten voor een duuzame toekomst | Coca-Cola België en Luxemburg

Coca-Cola bundelt krachten voor een duuzame toekomst | Coca-Cola België en Luxemburg

Samenwerking loont. Alleen op je eilandje je ding doen niet. Dat is sinds jaar en dag ons credo. Het uit zich in actief lidmaatschap van tal van verenigingen die recyclage stimuleren of een sector bundelen. “Wij hebben de gewoonte om ons oor geregeld te luister te leggen bij het middenveld.”

 

Als marktleider moet je je verantwoordelijkheid opnemen. Daarom is het voor Coca-Cola belangrijk om samen te werken met andere bedrijven en organisaties. Enerzijds zijn we onderdeel van de economie en is het logisch dat we ons als sector structureren, anderzijds hebben we ook een verantwoordelijkheid als het gaat om duurzaamheid en om het milieu.

 

 

Mede-oprichter Fost Plus

 

Dat verklaart waarom Coca-Cola in België lid is van heel wat organisaties die rond verpakking werken en recyclage stimuleren. “Coca-Cola was een van de stichters van Fost Plus in 1994”, weet Eva Lefevre, Associate Director Public Affairs & Communicatie bij Coca-Cola European Partners . “Deze organisatie vertegenwoordigt bedrijven die verpakkingen op de markt brengen en staat in voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Het ontstond als een vrijwillig initiatief van de sector en is later door de overheid erkend. Sinds 2000 wordt Coca-Cola in raad van bestuur vertegenwoordigd door Jean Eylenbosch, VP Public Affairs Belux.

 

 
Samenwerkingen van Coca-Cola voor recyclage petflessen

 

Leden van Fost Plus dragen financieel bij en mogen in ruil het Groene Punt-logo op hun verpakking plaatsen. “Door plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen, glas, drankkartons en papier en karton in te zamelen, helpt Fost Plus ons vlot aan gerecycleerd materiaal voor onze verpakkingen”, voegt Eva nog toe.

 

 

“Als je je als sector organiseert, heb je meer impact met wat je doet."

 

 

Contact met ngo’s

 

Verder nemen we ook deel aan andere recyclage-initiatieven als VAL-I-PAC en Valorlux. En in een iets bredere context is er The Shift, het belangrijkste duurzaamheidsnetwerk van België. “Dit lidmaatschap laat ons toe om met ngo’s in contact te komen en in een constructieve geest te overleggen. Het is zo dat we in contact kwamen met Natuurpunt”, vertelt Jeroen Langerock, Public Affairs & Communicatie Director. Hij refereert naar het project van Natuurpunt dat er dankzij onze steun kwam.

 

Jeroen Langerock gaat verder: “We hebben de gewoonte om ons oor geregeld te luister te leggen bij het middenveld en via dit soort verenigingen gaat dat gemakkelijker. Zo luister je naar wat mensen en groepen vinden en leg je verantwoording af.”  

 

 

Krachten bundelen

 

Tot slot zijn we ook lid van heel wat sectorverenigingen, waaronder Fevia (de Federatie van de Voedingsindustrie), BABM (de vereniging van merkenproducenten) en VIWF (de sectorvereniging van de Belgische water- en frisdrankindustrie). “Als je je als sector organiseert, heb je meer impact met wat je doet en kan je over bepaalde zaken afspraken maken”, benadrukt Eva Lefevre de troeven van deze initiatieven. “Zo waren we een van de eerste ondertekenaars van de EU Pledge, die pleit voor verantwoord omspringen met reclame naar kinderen. Via Fevia namen we het initiatief om dit door te trekken op Belgisch vlak”. Lefevre noemt ook nog het Actieplan Evenwichtige Voeding dat Fevia en Comeos opstelden samen met de federaal minister van Volksgezondheid. “Hiermee willen we het caloriegehalte in onze voeding doen dalen en zo de inname van calorieën op korte termijn met 5% doen dalen. Bij Coca-Cola doen we daar nog een schepje bovenop: de frisdranksector engageert zich tot de vermindering met 10% van het suikergehalte – de enige bron van calorieën – in frisdranken tussen 2012 en 2020. We blijven op deze ingeslagen paden verdergaan en ons oor te luister te leggen bij belanghebbende partijen.”