Coca-Cola's bedrijfsvisie | Coca-Cola België en Luxemburg

Coca-Cola's bedrijfsvisie | Coca-Cola België en Luxemburg

De twee vennootschappen die in België en Luxemburg samen Coca-Cola vormen, stellen in totaal 2.567 medewerkers tewerk. Verspreid over acht vestigingen oefenen zij uiteenlopende functies uit. We streven naar een medewerkersbestand dat even divers is als de klanten die we bedienen en de maatschappij waarin we actief zijn.

 

Het aanwerven, opleiden en motiveren van getalenteerde medewerkers met verschillende achtergronden is een van de pijlers van het duurzame ondernemen waarop we inzetten. In een open werksfeer willen we talentvolle medewerkers aanwerven die positief en professioneel samenwerken.

 

We zijn ervan overtuigd dat een dynamische bedrijfscultuur en een positieve werkomgeving bijdragen aan een aangename werksfeer waar medewerkers zich thuis voelen. Dat heeft een positieve impact op de productiviteit. Dat betekent in de praktijk dat we:

 

- een inclusieve bedrijfscultuur bevorderen.

 

- talentvolle medewerkers aanwerven die de kans krijgen zich verder te ontwikkelen.

 

- blijven werken aan een veilige en positieve werkomgeving.

 

1. Een inclusieve bedrijfscultuur

 

Coca-Cola in België en Luxemburg telt  nationaliteiten. We werven getalenteerde mensen aan, ongeacht hun afkomst, leeftijd, etnische achtergrond, geslacht, seksuele geaardheid of handicap. Elke medewerker krijgt de ruimte om zich verder te ontplooien en we willen ook dat elke medewerker zich goed voelt bij ons. Dat is een intrinsieke waarde van ons merk en onze organisatie.

 

Onze investeringen in een inclusieve bedrijfscultuur uiten zich op volgende manieren:

 

Diversiteit in actie.

 

Sinds 2012 telt Coca-Cola European Partners een voltijdse Diversity & Inclusion (D&I) Manager in zijn rangen en maken we werk van een D&I-strategie gebaseerd op verantwoordelijkheid, opleiding, omgeving en verbondenheid. Op tweejaarlijkse basis onderzoeken we een reeks van belangrijke elementen op vlak van diversiteit en inclusie (D&I). Het gaat om geslacht, etniciteit en nationaliteit, leeftijd, invaliditeit, seksuele geaardheid, religie en de werk-privébalans. Deze elementen maken deel uit van het wereldwijde ‘Diversiteit in actie’-programma, dat ook workshops omvat. De bedoeling is dat elke medewerker zich gewaardeerd voelt op het werk.

 

De Belux D&I Council zorgde voor een vertaling op lokaal niveau, waarbij de focus ligt op geslacht, generatie en geografische herkomst (ook wel 3G genoemd).  Coca-Cola Enterprises doet het een stuk beter: één op de twee leden van het directiecomité is een vrouw. Bij Coca-Cola Services is 14% van de medewerkers uit het senior management vrouwelijk. 

 

Netwerken

 

Om meer genderdiversiteit te realiseren, richtten we binnen Coca-Cola European Partners in België en Luxemburg de Coke’ttes op. Dit is een netwerk van medewerksters die hun talenten maximaal benutten en rolmodel zijn voor andere collega’s. De regelmatige bijeenkomsten, waar ook mannelijke medewerkers voor worden uitgenodigd, bieden heel wat netwerkopportuniteiten en de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen. Ook het netwerk Women’s Lync van Coca-Cola Services wil vrouwen engageren, inspireren en aansturen naar leidinggevende functies binnen Coca-Cola. Het Young Professionals Netwerk van Coca-Cola European Partners in België en Luxemburg biedt een 100-tal jonge talenten in ons bedrijf, jonger dan 35 jaar en nog geen 5 jaar actief bij Coca-Cola, extra kansen om inspirerende mensen te ontmoeten en te netwerken.

 

 

 

Opleidingen

 

We moedigen alle medewerkers aan tot het opstellen van een ‘Individueel Ontwikkelingsplan’. Dat geeft inzicht geeft in de persoonlijke ontwikkelingskansen. Leren en zich ontwikkelen bij Coca-Cola gebeurt volgens een 70-20-10-verhouding:

 

- 70% van de ontwikkeling vindt plaats op de werkvloer,

 

- 20% komt van coaching en feedback

 

- 10% komt via formele training.

 

Zo kunnen onze medewerkers op verschillende manieren hun talenten verder ontwikkelen. 

 

 

Afstudeerprogramma

 

Bij Coca-Cola European Partners willen we ambitieuze afgestudeerden voorbereiden op functies op managementniveau. Ze doorlopen in drie jaar diverse functies, nemen zelf verantwoordelijkheden en krijgen een gerichte coaching voor hun persoonlijke en professionele ontplooiing.

 

Sinds 2011 volgden al 52 afgestudeerden in België en Luxemburg dit Europees werk- en leertraject dat uniek is voor ons bedrijf. Bovendien versterkt het internationale karakter de verstandhouding tussen Coca-Cola-afdelingen wereldwijd. Op onze Careers website vind je hier alle info over.

 

 

2. Veiligheidsnormen van wereldniveau

 

Een ongevallenvrije werkomgeving met maximale veiligheidsstandaarden: dat is het doel van ons veiligheidsbeleid. Daarom werken we aan een consistente aanpak over al onze vestigingen heen en hanteren we dezelfde normen voor interne en externe medewerkers. Met resultaat: eind 2013


hebben onze drie productievestigingen het Occupational Health and Safety-certifi caat OHSAS 18001 opnieuw ontvangen. Ons ongevallenratio is gezakt van 1,9 in 2012 naar 1,2 ongevallen per 100 voltijdse medewerkers in 2015.

 

Tegen 2020 streven we ernaar om een ongevalvrije werkomgeving te zijn.

 

 

3. Welzijnscultuur

 

 

Daarnaast stimuleren we onze medewerkers om te kiezen voor een gezonde levensstijl. Dat betekent dat we onder andere een gezonde, veilige en positieve werkomgeving voorzien. Zo zijn we in 2012 gestart met de make-over van het kantoor in Brussel.

 

Alle medewerkers met werk- of privéproblemen kunnen terecht bij het Employee Assistance Program (Coca-Cola European Partners) of de Employee Relations Consultant (Coca-Cola Services), een vertrouwelijke informatiedienst die hulp biedt bij werkgerelateerde en persoonlijke problemen zoals sterfgevallen, stress of financiële zorgen.