Coca-Cola en Natuurpunt werken samen om watervoetafdruk te verminderen | Coca-Cola België en Luxemburg

Coca-Cola en Natuurpunt werken samen om watervoetafdruk te verminderen | Coca-Cola België en Luxemburg

Water is één van de belangrijkste grondstoffen. Door de droge en warme zomers van de laatste jaren, beseffen we meer dan ooit dat we zorgzaam moeten omspringen met dit kostbaar goed. Vanuit ons duurzaamheidsactieplan ‘This is Forward’ werken we dan ook samen met Natuurpunt aan twee grote ‘water replenishment’-projecten. Om het belang van water nogmaals te onderstrepen, organiseerde Natuurpunt onlangs een watersymposium. Hier kwamen enkele mensen spreken die elk autoriteit zijn op verschillende gebieden van waterbeheer. Wij gingen luisteren en zetten enkele interessante punten op een rijtje.

 

 

Natuurpunt

 

Wim Sauwens van Natuurpunt legt de nadruk op het belang van water en de natuurgebieden waar dit water doorheen vloeit. “Natuurpunt alleen al heeft meer dan 400 natuurgebieden en die liggen vaak in beekvalleien. Water is enerzijds nodig voor de natuur. Zo hebben vissen en amfibieën water nodig om te leven en zich voort te planten. Ook onzichtbare natuur zoals sieralg en de watervlo kunnen niet zonder water. Anderzijds zijn deze waterecosystemen ook levensnoodzakelijk voor de mens.

 

  • Ze houden water vast en werken dus overstromingen tegen.
  • Ze zuiveren water en leveren drinkwater.
  • Vennen zijn opgebouwd uit tientallen tot honderden lagen afgestorven planten en kunnen meters dik worden. In dat pak zit erg veel koolstof opgeslagen dat anders in de atmosfeer terecht komt.
  • Wandelen door deze prachtige natuurgebieden is de ideale manier om zowel lichaam als geest te ontspannen en even te ontsnappen uit het gehaaste dagelijkse leven.”

 

Door de verstedelijking van Vlaanderen verdwijnen de natuurlijke processen die deze gebieden in stand houden. Gericht projectbeheer neemt dit proces over en het is hier waar ook de Coca-Cola Foundation haar steentje bijdraagt.

 

Coca-Cola voor duurzaam waterbeheer

 

This is Forward

 

“Het grootste bestanddeel van onze producten is water”, begint Therese Noorlander, Sustainability Director Europa bij The Coca Cola Company. “bovendien gebruiken we het ook tijdens onze productieprocessen - om te koelen, te  wassen en te spoelen - en voor het telen van de natuurlijke ingrediënten in onze dranken. We zetten dus alles op alles om het watergebruik in onze waardeketen te beperken en te balanceren door water terug te geven.”

 

Daarom is één pijler van ons duurzaamheidsactieplan ‘This Is Forward’ volledig gewijd aan water. We hebben hier drie grote doelen die we tegen 2025 willen realiseren.

 

  • We beschermen de duurzaamheid van de waterbronnen die we gebruiken voor toekomstige generaties.

-->In 2018 was er 1,55 liter water nodig om 1 liter product te bottelen. Vergeleken met 1,76 liter in 2010 is dat 12% minder.

 

  • We zullen de hoeveelheid water die we gebruiken in ons productieproces met 20% verminderen - en we pakken het watergebruik in onze hele waardeketen aan.

-->In 2018 hebben we, in vergelijking met 2010, 11,83% minder water verbruikt in onze Belgische productievestigingen.

 

-->In 2005 was er nog 4,53 liter water nodig voor het bottelen van 1 liter Chaudfontaine. In 2018 was dat nog maar 1,45 liter.

 

  • We zullen 100% van het water dat we gebruiken in regio’s met waterschaarste teruggeven aan de natuur.

--> In 2018 hebben we 80.200.000 liter water teruggegeven aan de natuur dankzij twee water-replenishment-projecten met Natuurpunt.

 

Coca-Cola Natuurpunt en waterbeheer

 

 

Waterprojecten in de Kalmthoutse heide en Demerbroeken

 

We beperken niet alleen ons waterverbruik, we geven het ook terug aan de natuur. In 2014 startten we een samenwerking met Natuurpunt om de oorspronkelijke landduinen van het Stappersven, in de Kalmthoutse Heide, te herstellen. Door een aantal maatregelen zorgen we ervoor dat water makkelijker de grond insijpelt en verderop terug aan de oppervlakte komt. Dat is van groot belang voor het herstel van een hoogveen en de bijzondere vegetatie die daarbij hoort.

 

Therese Noorlander: “In 2017 zijn we een tweede project gestart: de Demervallei. Hier laten we het grondwater terug stijgen waardoor de drinkwaterreserves aangevuld worden. Daarnaast herstellen we het cultuurhistorisch gebied van moerassige hooilanden en leggen we een wandelpad aan waardoor het gebied makkelijker bereikbaar wordt.

 

Tegen 2020 zullen we met beide projecten samen 388 miljoen liter water teruggegeven hebben aan de natuur. Dit is bijna de helft van het verkochte volume in België (826 miljoen liter in 2016). Tegen 2025 willen we 100% van het water dat we gebruiken in regio’s met waterschaarste teruggeven aan de natuur.“

 

 

Samen in de bres voor water

 

Gouverneur van Antwerpen Cathy Berx heeft in haar politieke carrière verschillende keren de negatieve gevolgen van watertekort meegemaakt. “Enkele jaren geleden stonden we in deze kamer”, verwijst ze naar het bezoekersgebouw van de Kalmthoutse Heide, “toen iets verderop een deel van het natuurpark in brand stond. Het was hier dat we toen het crisiscentrum hadden opgezet om de ramp het hoofd te bieden.”

 

Coca-Cola en natuurpunt water replenishment

 

 

Ook de lange droogte van 2018 blijft nazinderen. “Het grondwaterniveau heeft zich nog steeds niet hersteld na de zomer van 2018. We moeten ons voorbereiden op een nieuwe periode van droogte. Dat kan enkel door water vast te houden en het erg vertraagd af te voeren. Belangrijk is hier dat we niet enkel gaan voor kwantiteit, maar ook de kwaliteit van het water bevorderen.”

 

Het Watersymposium sloot af in de Kalmthoutse Heide zelf. Hier zien we waar het allemaal om draait. Door de werken van Natuurpunt krijgt de natuur de kans zich te herstellen en stijgt het grondwaterniveau. De nodige buffer tegen droogte, voor zowel mens als natuur. We sluiten af met de woorden van Cathy Berx: “We kunnen dit enkel samen doen. Met overheden, stakeholders, bedrijven, partners en particulieren.”

 

Meer weten over onze waterprojecten? Lees dan dit artikel.

 

Therese Noorlander belang van duurzaam waterbeheer