World Without Waste | Coca-Cola België en Luxemburg

World Without Waste | Coca-Cola België en Luxemburg

‘World Without Waste’, onder die noemer kondigt The Coca-Cola Company vandaag haar nieuwe wereldwijde strategie aan op het inzamelen en duurzamer maken van verpakkingen. Het belangrijkste doel: voor elke verpakking die The Coca-Cola Company tegen 2030 verkoopt, wordt er één blik of fles ingezameld en gerecycleerd. 

 

De nieuwe globale doelstellingen zijn in lijn met Dit is Vooruit, het regionale actieplan op duurzaamheid van Coca-Cola in West Europa. Zo bevatten beide plannen het doel om alle Coca-Cola verpakkingen 100% recycleerbaar te maken en wordt er goed gekeken naar de rol die consumenten kunnen spelen in het inzamelings- en recyclageproces en hoe Coca-Cola kan bijdragen aan gedragsverandering bij consumenten op dit thema.

 

 

 

Hoe verhoudt dit zich precies tot jullie onlangs gelanceerde West-Europese actieplan voor duurzaamheid? 

 

Voor West-Europa is in november 2017 een nieuw actieplan op duurzaamheid gelanceerd, genaamd Dit is Vooruit. Dit hebben we samengesteld met de input van meer dan 12.000 belanghebbenden uit de regio en bevat scherpe doelstellingen voor 2025 op de gebieden waar wij directe invloed op hebben en een leiderschapsrol in kunnen vervullen: recyclage, suikerreductie en maatschappelijke betrokkenheid. Wij sluiten vanuit Coca-Cola in België-Luxemburg aan bij dit nieuwe duurzaamheidsplan. 

 

World Without Waste is het wereldwijde plan van The Coca-Cola Company om het verpakkingsprobleem aan te pakken. Hoofddoel is om wereldwijd tegen 2030 voor elke fles of blik die Coca-Cola verkoopt, er ook één in te zamelen en te recycleren.

 

De grootste verschillen tussen World Without Waste en Dit is Vooruit zijn: 

 

 

 

World Without Waste

This is Forward

Wie

Coca-Cola wereldwijd

Coca-Cola in West Europa

Waar

Globaal: waaronder landen als China en India

West-Europa: landen als Groot-Brittannië,  Nederland en Frankrijk

Wanneer

Tegen 2030

Tegen 2025

Wat

Focus op verpakkingen: voor elke verpakking die  Coca-Cola verkoopt, wordt er ook één ingezameld en  gerecycled

Focus op duurzaamheid, breed: doelstellingen  op gebied van onze dranken, verpakkingen en  rol in de maatschappij

 

Hoe gaat The Coca-Cola Company deze doelen bereiken?

 

The Coca-Cola Company is actief in meer dan 190 landen en wil op al deze plekken recycleren makkelijker en toegankelijker maken en zo 100% inzameling en recyclage tegen 2030 realiseren. Afgestemd op de capaciteit en systemen van elke markt en samen met de lokale bevolking. Dit betekent dat er op sommige plekken, in samenwerking met gemeenschappen en overheden, nieuwe en effectieve recyclesystemen ontwikkeld moeten worden. Op andere plekken vraagt dit om verbetering van de infrastructuur, waarbij The Coca-Cola Company zal samenwerken met lokale partners. Hiernaast brengen we mensen in landen waar dat hard nodig is samen om zwerfafval uit de natuur te halen, bijvoorbeeld door middel van schoonmaakacties.

 

Om alle consumenten te betrekken bij het belang van inzameling, willen we onze marketingbudgetten en marketingervaring inzetten om mensen te informeren over wat, hoe en waar ze kunnen recycleren. The Coca-Cola Company wil ook intensiever gaan samenwerken met lokale gemeenschappen, ngo's, branchegenoten en ook kritische partijen om dit belangrijke vraagstuk onder de aandacht te brengen. Als we dit probleem gezamenlijk aanpakken, hebben we meer impact dan wanneer we alleen handelen.

 

 

Wat gaat er veranderen aan Coca-Cola verpakkingen? 

 

Ons doel is om al onze verpakkingen wereldwijd 100% recycleerbaar te maken. Als iemand één van onze verpakkingen wil recycleren, dan moet dat mogelijk zijn. Dankzij de grootte van Coca-Cola kunnen we de hele productieketen van verpakkingen helpen veranderen. Of het nu gaat om het vaker gebruiken van gerecycleerd materiaal, het reduceren van de hoeveelheid plastic in onze flesjes (lichter maken), het ontwikkelen van plantaardige grondstoffen of experimenteren om verpakkingen overbodig te maken: ons doel is het opzetten van een nieuwe wereldwijde norm.

 

Onze wetenschappers en inkopers van verpakkingsmateriaal werken samen met laboratoria, milieudeskundigen en leveranciers om nieuwe, moderne verpakkingen te ontwikkelen en onze producten duurzamer te maken. Waar mogelijk gebruiken we meer gerecycleerd en herbruikbaar materiaal.