Nieuwe investering in verbeterde recycling | Coca-Cola België en Luxemburg

Nieuwe investering in verbeterde recycling | Coca-Cola België en Luxemburg

Coca-Cola neemt het voortouw bij verbeterde recycling: verpakkingen die eerder waren uitgesloten van bepaalde recyclestromen, zoals gekleurde petflessen, kunnen worden omgezet in gloednieuwe petflessen. Dat is mogelijk omdat Coca-Cola investeert in innovatieve technologie. 

 

Het Coca-Cola-systeem kondigde onlangs een belangrijke investering aan om de ontwikkeling van baanbrekende technologieën voor verbeterde recycling te versnellen. Zo kan gerecycleerd plastic worden omgezet in petmateriaal voor onze drankflessen. Anders dan mechanische recycling maakt verbeterde, chemische recycling het mogelijk om pet terug te winnen en te hergebruiken, zonder dat het materiaal kwaliteit verliest.

 

“Onze ambitie – onderdeel van onze World Without Waste-visie – is om de kringloop van onze verpakkingen te sluiten door meer oude flessen om te vormen tot nieuwe flessen”, vertelt Scott Pearson, Senior Director Global R&D Engineering. “Verbeterde recycling is de volgende grote stap in die richting.”

 

 

Investeringen in re- en upcycling 

 

Coca-Cola verstrekt een lening aan Ioniqa om een technologie voor pet-upcycling te ontwikkelen. Daarbij wordt depolymerisatie gebruikt om plastic van verschillende kleur, kwaliteit en conditie te recycleren tot zuivere bouwstenen. Hiervan kan vervolgens kleurloze, hoogwaardige pet worden gemaakt. De visie van een circulaire economie komt zo weer een stap dichterbij. Ioniqa bouwt op dit moment zijn eerste fabriek voor het upcyclen van pet in Nederland.

 

 

World Without Waste-visie in de praktijk

 

De overeenkomst met Ioniqa ondersteunt de World Without Waste-visie van The Coca-Cola Company. Die visie is gericht op de volledige levenscyclus van verpakkingen: van het ontwerp en de productie van flessen en blikjes tot hun recyclage en herbestemming. Het is gebaseerd op drie pijlers (ontwerpen, inzamelen, samenwerken) en omvat ambitieuze doelstellingen om tegen 2030 onze verpakkingen met ten minste 50 procent uit gerecycleerd materiaal te vervaardigen. Concreet verzamelen en recycleren we een verpakking voor elke fles of blikje dat Coca-Cola verkoopt in 2030. We werken ook samen met de frisdranksector, regeringen en lokale gemeenschappen om het wereldwijde probleem van plastic afval aan te pakken. Ons partnerschap met Ioniqa helpt ons om de weg naar duurzame verpakkingen in te slaan.

 

 

World Without Waste

This is Forward

Wie

Coca-Cola wereldwijd

Coca-Cola in West Europa

Waar

Globaal: waaronder landen als China en India

West-Europa: landen als Groot-Brittannië,  Nederland en Frankrijk

Wanneer

Tegen 2030

Tegen 2025

Wat

Focus op verpakkingen: voor elke verpakking die  Coca-Cola verkoopt, wordt er ook één ingezameld en  gerecycled

Focus op duurzaamheid, breed: doelstellingen  op gebied van onze dranken, verpakkingen en  rol in de maatschappij

 

Een grote stap vooruit

 

“Deze investering creëert kansen voor de kringloopeconomie, doordat pet-afval van slechte kwaliteit wordt omgezet in zuiver pet dat geschikt is voor voedselverpakkingen”, aldus Robert Long, Chief Innovation Officer van The Coca-Cola Company. “We zijn vastbesloten te blijven investeren in de juiste partnerschappen en initiatieven ter ondersteuning van onze doelstelling: een World Without Waste.”

 

“We hebben heldere targets die dit doel ondersteunen. Om een afvalvrije wereld te bereiken, moeten we investeren, innoveren en samenwerken. Enkel zo kunnen we bijdragen aan een betere wereldwijde infrastructuur voor inzameling en recycling, en aan de ontwikkeling van nieuwe duurzame verpakkingsoplossingen in de toekomst.”

 

 

Wat is mechanische en verbeterde recycling?

 

Bij mechanische recycling worden gebruikte plastic flessen ingezameld en gesorteerd: kleurloos pet wordt gescheiden van gekleurd materiaal. Daarna wordt het kleurloze materiaal in kleine stukjes gesneden, zodat het goed kan worden schoongemaakt. Deze stukjes worden vervolgens gesmolten om er weer nieuwe flessen van te maken.

 

Verbeterde recycling is een chemisch proces dat gebruik maakt van depolymerisatie. Het pet-plastic (polymeer) wordt daarbij weer omgezet in zijn oorspronkelijke bouwstenen (monomeren) die eenvoudiger kunnen worden gezuiverd. De monomeren kunnen dan opnieuw worden gepolymeriseerd tot plastic hars, waarvan hoogwaardig pet-materiaal wordt gemaakt.

 

“Het verschil? Bij verbeterde recycling hebben we niet de grote verliezen aan pet zoals bij mechanische recycling. Aangezien de polymeer na ieder recyclingproces weer als nieuw is, kunnen we echt beginnen met het creëren van een gesloten kringloop voor het recycleren van pet”, zegt Pearson. “Verbeterde recycling is in feite upcycling: materialen die anders verloren gaan of worden gebruikt voor het maken van vloerkleden of textiel, kunnen nu worden omgezet in flessen, iedere keer opnieuw.”

 

The Coca-Cola Company en plastic verpakkingen

 

Stap voor stap richting kringloopeconomie 

 

“Verbeterde recycling is nodig om een kringloopeconomie te bereiken”, zegt Pearson. “Het is de volgende grote stap ... maar het is niet de enige stap. We willen nog steeds het gebruik van zuiver plastic tot een minimum beperken, door onze verpakkingen zo licht mogelijk te maken en zo weinig mogelijk materiaal te gebruiken. Al dit werk moet leiden tot ons uiteindelijke doel: een gesloten kringloop van onze verpakkingsmaterialen.”

 

Coca-Cola werd lid van de industriële adviesraad van DEMETO, ontwikkelaars van de gr3n-technologie voor verbeterde recycling. Het is een Europees project dat wordt gefinancierd door de Europese Unie in het kader van Horizon 2020.

 

Deze investering is onderdeel van de veelzijdige aanpak van Coca-Cola om bij te dragen aan een kringloopeconomie voor plastic. We hebben ook de weg bereid om nieuwe bio-based oplossingen, inclusief bio-based technologieën, op te schalen. Zoals bijvoorbeeld de volledig recycleerbare PlantBottle®-verpakkingen van 30% plantaardig materiaal die in 2009 op de markt kwamen. Coca-Cola blijft deze ontwikkelingen nauwgezet volgen.

 

 

Engagementen voor minder plastic afval

 

Coca-Cola heeft ook diverse stappen gezet ter ondersteuning van de ‘partner’-pijler van zijn World Without Waste-plan. The Coca-Cola Company maakte in 2018 bekend dat het 15 miljoen dollar heeft geïnvesteerd in Circulate Capital, een fonds voor leningen aan startende ondernemingen, met als doel om plastic in de Zuid- en Zuidoost-Aziatische oceanen aan te pakken. Zo wil Coca-Cola bedrijven en organisaties die strijden tegen plastic in de oceaan stimuleren en financieren.

 

Coca-Cola ondertekende ook het New Plastics Economy Global Commitment om plastic afval en vervuiling door plastic tegen te gaan aan de bron, onder leiding van de Ellen MacArthur Foundation en in samenwerking met UN Environment. De verbintenis, die werd bekendgemaakt op 29 oktober 2018 tijdens de ‘Our Ocean Conference’ op Bali, is ondertekend door meer dan 250 organisaties. Deelnemers worden opgeroepen om:

 

  • niet langer plastic verpakkingen te gebruiken die problemen geven of onnodig zijn;
  • over te stappen van verpakkingen voor eenmalig gebruik op verpakkingen die kunnen worden hergebruikt;
  • te innoveren zodat in 2025 100% van de plastic verpakkingen eenvoudig en veilig kan worden hergebruikt, gerecycleerd of gecomposteerd;
  • minder plastic te produceren door de hoeveelheid hergebruikt of gerecycleerd plastic aanzienlijk te vergroten en er nieuwe verpakkingen of producten van te maken.