Belgian Pledge - reclame en marketing naar kinderen | Coca-Cola België en Luxemburg

Belgian Pledge - reclame en marketing naar kinderen | Coca-Cola België en Luxemburg

Coca-Cola heeft al meer dan 50 jaar een beleid waarbij het geen campagnes voert die rechtstreeks gericht zijn op kinderen jonger dan twaalf jaar. Dat geldt zowel voor reclame, printcampagnes als online. Bovendien geldt deze regel voor al onze merken, ongeacht hun nutritionele samenstelling.

 

Dit engagement geldt wereldwijd en gaat een stap verder dan de bestaande voorschriften. Een concreet voorbeeld daarvan is onze richtlijn voor het adverteren bij tv-programma’s: als meer dan 35% van de kijkers jonger is dan twaalf jaar, kopen wij geen media in.

 

Daarnaast is Coca-Cola tevens ondertekenaar van een aantal afspraken rond marketing en kinderen die door de voedingsindustrie werden gemaakt, waarvan sommige in samenspraak met de overheid. Hieronder volgt een overzicht.

 

 

The Belgian Pledge

 

 

Belgian Pledge Coca-Cola

 

Coca-Cola heeft net als 54 andere bedrijven uit de Belgische voedingssector een Pledge of Belofte ondertekend. De belofte om niet te adverteren naar kinderen jonger dan 12 jaar over voeding tenzij het product beantwoordt aan  specifieke nutritionele eigenschappen. Meer over de Belgian Pledge vind je op: www.belgianpledge.be

 

Coca-Cola maakte al in 2007 dezelfde afspraken op Europees niveau. Het was daarmee stichtend lid van de EU Pledge, een vrijwillig initiatief van een aantal leidende voedings- en drankenbedrijven om reclame naar kinderen jonger dan 12 jaar anders aan te pakken. De EU Pledge telt 21 bedrijven die samen zowat 85% vertegenwoordigen van de food marketing. Hun doel: de impact van marketing voor voeding rijk aan zout, suiker en vet verminderen.  

 

Dat deze engagementen wel degelijk iets uithalen blijkt uit de onafhankelijke monitoring van de EU pledge: 96,2% van de tv-spots, 100% van de activiteit op social media en 100% van de bedrijfswebsites is conform de EU Pledge.

 

In 2018 is de EU Pledge versterkt om de transparantie en verantwoording te verhogen. Een pilootproject om een verantwoordingsmechanisme op poten te zetten is in mei 2018 opgestart. Via dit systeem kan het grote publiek, individuen of organisaties, de vraag stellen of bepaalde communicatie-uitingen in regel zijn met de EU Pledge. Meer info daarover hier.

 

Coca-Cola’s eigen beleid gaat echter een stap verder en bestaat er in om nooit campagnes te voeren die rechtstreeks gericht zijn naar kinderen jonger dan 12 jaar, ongeacht de nutritionele kwaliteiten van een product.

 

 

UNESDA afspraken

 

Coca-Cola onderschrijft ook de afspraken die de Unesda (The Union of European Beverages Associations – De Europese Unie voor Drankenfabrikanten) begin 2006 maakte met het EU Platform rond Gezondheid, Voeding en Fysieke Activiteit. Deze internationale reclamecode betreft marketing naar kinderen, de aanwezigheid in scholen, informatie naar consumenten en het aanmoedigen van keuze.

 

 

Reclamecode van FEVIA en UBA

 

De Belgische Federatie van de Voedingsindustrie en de Unie van Belgische Adverteerders ontwikkelden ook een zelfregulerende code, die stelt dat reclame de promotie van een gezonde levensstijl en eetgewoontes niet in de weg mag staan, en dat we geen excessieve consumptie mogen aanmoedigen.